34880 Kartal / İSTANBUL
0216 452 50 88
info@sonaylift.com

TS EN81-70 Engellilerin Asansör Erişebilirliği

Teknoloji Sizi Yükseklere Taşıyacak

TS EN81-70 Engellilerin Asansör Erişebilirliği

Asansörünüz TS EN81-70 Standartalarını Karşılıyormu?

TS EN 81-70 standardının temel kapsam ve uygulamaları, prEN
81-82 standardının öngördüğü iyileştirmeler ile bunların kontrol ve doğrulanma
yöntemlerini aktarır; CEN, ISO ve ulusal standartlar arasındaki farklılıklara kısaca atıf
yapar.

Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik

“Erişilebilirlik, imarlı çevrenin temel özelliğidir. Erişilebilirlik, evlere, kamu
binalarına, iş yerlerine ulaşma ve bunları kullanma imkânıdır. Erişilebilirlik,
engelliler dâhil insanların, imarlı çevrenin amacına uygun sosyal ve ekonomik
faaliyetlere katılmasına olanak sağlar. Bu yaklaşım, evrensel tasarım ilkelerine
dayanmaktadır. Bu ilkeler, bina, tesis, altyapı ve mamul tasarımı için geçerlidir.
[…] Evrensel tasarım ilkeleri, insan popülâsyonunun sağlıklılar ve engelliler diye
ayrılmasını reddeder. […] Bu standardın kapsamı dâhilinde erişilebilirlik
‘asansörün insanların (engelliler dâhil) ona erişebilmesine ve özelliklerini eşit ve
bağımsız olarak kullanabilmesine imkân veren karakteristiği’ olarak
tanımlanmaktadır. Evrensel tasarım bu temel erişilebilirlik ile ilgilidir. Amaç,
imarlı çevreyi herkesin bağımsız ve eşit şekilde kullanabilmesidir.”
Standardın oluşturulmasına önayak olan kavramlar, yine Ek A’da tanımlanmıştır:
“Herkes: ‘Herkes’ terimi, kadın veya erkek her biri kendine özgü karakteristiği
olan sınırsız sayıda insanı ifade etmektedir.
Bağımsızlık: Amaç, sadece soyut anlamda insanların asansörden yararlanmaları
olmayıp, mümkün olduğu ölçüde bunu bağımsız, başka insanların yardımı olmadan
yapabilmeleridir.
Eşitlik: Engelliler dâhil bütün insanların asansörü bağımsız olarak kullanmaları
yeterli olmayıp, bu kullanım esnasında çeşitli sınıftaki insanlar arasında bir ayırım
yapılmamalıdır. […] Bu yaklaşım, prensipte, engelli insanların, asansörü diğer
insanlarla eşit şartlarda kullanabilmesini mümkün kılmaktadır.”

Yukarıda sunulan prensip ve tanımlar ekseninde geliştirilecek engellilere yönelik politikalar
toplumun tamamı için fayda sağlayacaktır:
“Politikacılar, kanun koyucular, bina sahipleri, imalâtçılar ve benzeri kişiler
erişilebilirlik kıstasını hesaba katarlarsa, kolay erişilebilir asansörlerden genelde
herkes yararlanır; örneğin, ağır valiz, mobilya, çocuk arabası, yük arabası taşıyan
insanlar, vb. Erişilmesi kolay asansörler kullanıcı tarafından tercih edilen
sistemlerdir. Bu nedenle de sosyal ve ekonomik başarı için önemlidir.”

Kapsam

TS EN 81-70 standardı, fiziksel, duyusal ve zihinsel “engelli insanları da taşıyan yolcu
asansörlerine güvenli ve bağımsız erişilebilirlik ve kullanıma ilişkin asgarî kuralları kapsar”
[9]. Standartta dikkate alınan ve kapsam dışı bırakılan engel sınıfları Ek B kısmında
tanımlanmıştır. Standardın oluşturulmasındaki temel gerekçeler, demografik değişiklikler ile
erişilebilirlik, engellilerin varlığın kabul edilmesi, engellilik ve yaşa dayanan ayrımcılıkla
mücadele gibi önceki bölümlerde sunulan prensiplerdir. Standart, erişim ile ilgili terimleri,
önemli tehlikeler ve erişim engellerini tanımlar ve uyulması gereken güvenlik kuralları ve
koruyucu önlemleri belirler.

Belgenin tümüne ulaşmak için tıklayın

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir