34880 Kartal / İSTANBUL
0216 452 50 88
info@sonaylift.com

Asansörlerde CE İşaretlemesi

Teknoloji Sizi Yükseklere Taşıyacak

Asansörlerde CE İşaretlemesi

Asansör ve Asansör Güvenlik Ekipmanlarında CE İşaretlemesi

Makine Mühendisleri Odası Tarafında hazırlanan teknik mevzuata göre asansör ve güvenlik ekipmanlarında bulunması gereken CE işaretlemesinin ayrıntılarını açıklayalım.

 Teknik Mevzuatın Hazırlanması Özet

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun kapsamında mevzuatımıza kazandırılan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT)
göre, montajı yapılarak piyasaya arz edilen asansörler ve bunlarda kullanılan güvenlik
aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluk
değerlendirmesine tabi tutulmaları ve söz konusu ürünlere teknik düzenlemeye
uygunluk anlamına gelen CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada, CE uygunluk işaretinin asansör ve güvenlik aksamlarına nasıl iliştirilmesi
gerektiği sorusunun cevaplandırılması amaçlanmıştır. CE uygunluk işaretinin anlamı ve
ülkemiz mevzuatına nasıl girdiği konularına yer verilmiş, asansör ve güvenlik
aksamlarında CE işaretlemesinde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanmış ve
güvenlik aksamları tanıtılmıştır. Yanlış yapılan CE işaretlemesine dair örneklerle
birlikte sonuç kısmında söz konusu ürünler için mevzuata uygun işaretleme şekli
belirtilmiştir.

İşin Özü Avrupaya Uygunluk

Asansör ve güvenlik aksamları açısından baktığımızda CE uygunluk işareti; Yeni
Yaklaşım Direktiflerinden Asansör Direktifi (95/16/EC) temel alınarak mevzuatımıza
kazandırılan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilecek
asansör ve güvenlik aksamlarının “Avrupa Uygunluğu” anlamına gelmektedir. Asansör
Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak üretilen ve CE işaretlemesi yapılan asansör ve
güvenlik aksamları, AB pazarında serbest dolaşım hakkına sahip olmaktadır.

CE uygunluk işareti, bir kalite simgesi ya da markası anlamına gelmemekte olup,
asansör ve güvenlik aksamlarının Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) tüm hükümlerine
uygunluğunu gösteren bir işarettir.

CE uygunluk işaretinin asansör ve güvenlik aksamının üzerine iliştirilmesi esastır. CE
işaretlemesi ile asansör montajcısı ve güvenlik aksamı üreticisi; ürünle ilgili tüm
uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirdiğini beyan etmiş olur.

Asansör ve güvenlik aksamlarında CE uygunluk işareti zorunlu olup, ürünler piyasaya
sunulmadan ve hizmete konulmadan önce CE işaretlemesi yapılmalıdır.

Konu Hakkında Ayrıntılı Dosyaya Linkten Ulaşabilirsiniz

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir