34880 Kartal / İSTANBUL
0216 452 50 88
info@sonaylift.com

Asansör Revizyonu Hakkında

Teknoloji Sizi Yükseklere Taşıyacak

Asansör Revizyonu Hakkında

İlgili Teknik Mevzuat

24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ kapsamında asansörlerin bakım ve periyodik kontrol esasları düzenlenerek belediyelere ve il özel idarelerine, hizmete sunulacak asansörlerin tescil işlemlerini gerçekleştirmekle ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapma ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırma sorumlulukları verilir “Söz konusu idareler ayrıca, güvenlik için gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakabilecektir. Bununla birlikte, yaşanan kaza ve problemleri en aza indirmek amacıyla asansörlerin aylık bakımları ile yıllık periyodik kontrollerinin uygun şekilde yaptırılması, bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi ve engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılması, bina yöneticilerinin ve kurum yetkililerinin sorumluluğundadır. Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları esas alınarak düzenlenecek asansör kimlik numaraları, bina numaraları ile aynı olacağından, asansörün bulunduğu bina ile eşleştirmesi kolaylıkla yapılacak ve asansördeki bakım, onarım, revizyon ve periyodik kontrol gibi her türlü işlem, ayrıntılarıyla elektronik ortamda izlenebilecektir.

Kırmızı Etiketli Asansörler Kullanılmamalı

Kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerekir, “Asansörler konusundaki uygulamalar Bakanlığın ilgili mevzuatı kapsamında yürütülmektedir. Asansörlerin riskli bir makine olması nedeniyle kullanımları süresince oluşabilecek yıpranma veya tahribata karşı düzenli aylık bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bunun için akredite olmuş muayene kuruluşlarına asansörlerin yıllık kontrolünün yaptırılması yasal bir zorunluluktur. Asansörlerin yıllık kontrolleri yapı ruhsatı veren belediyeler ve belediye sınırları dışında il özel idaresi koordinasyonunda, TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan A tipi muayene kuruluşları tarafından yürütülmektedir.  il ve ilçe yapı ruhsat makamları kendi sorumluluk alanları içerisinde kullanılan asansörlerin yıllık kontrolleri için ilgili mevzuata uygun A tipi muayene kuruluşları ile protokol yapmışlardır.

‘kusursuz’, ‘hafif kusurlu’, ‘kusurlu’ ve ‘güvensiz’

Asansörlerin periyodik kontrol sonuçlarında ‘kusursuz’, ‘hafif kusurlu’, ‘kusurlu’ ve ‘güvensiz’ olmak üzere dört grupta değerlendirildiğini, ‘kusursuz’ olarak tanımlanan asansörler yeşil, ‘hafif kusurlu’ olarak tanımlanan asansörler mavi, ‘kusurlu’ olarak tanımlanan asansörler sarı, ‘güvensiz’ olarak tanımlanan asansörler ise ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan ‘A tipi’ muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi ile işaretlenmektedir. Yıllık periyodik kontrol faaliyeti sonucunda, kullanımı güvenli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket alan asansörler, eksiklikleri giderilinceye 30 günlük süre zarfında kadar belediye başkanlıkları veya il özel idareleri tarafından hizmetten men edilerek, kullanımı engellenmelidir. Bu çerçevede asansörün kullanıldığı binadaki bina sorumlularının ve kurum yetkililerinin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için kırmızı etiketli asansörleri güvenli hale getirilmesi için muhakkak gerekli tedbirleri alarak yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir